1er BERLIET POMPIERS FRANCE. TOYS DINKY secours. boite + E 32 REF 42d74umso1956-Sonstige Verkehrsmodelle